+66 8 2913 6399 | Suomi +358 44 986 6396
thaimaansuomalainen@gmail.com

Sveitsiläispankin keräämien tietojen mukaan Thaimaa on ohittanut Intian sekä Venäjän ja sen myötä noussut maailman eriarvoisimmaksi maaksi, kertoo Bangkok Post.

Credit Suisse Global Wealth Databook 2018 kertoo lohdutonta kieltä omaisuuden jakautumisesta Thaimaassa:

“Vuonna 2016 kaikkein rikkain yksi prosentti thaimaalaisista omisti 58 % kaikesta maassa olevasta omaisuudesta. Vuonna 2018 tämä luku oli jo 66,9 %, kun vastaava luku esimerkiksi Venäjällä oli 57,1 %.”

Heikosti ei mene myöskään Turkin tai Intian rikkaimmalla prosentilla, sillä heidän hallussaan on 54,1 % ja 51,5 % kaikesta oman maansa omaisuudesta.

Vertailun vuoksi: Belgian rikkaimmalla prosentilla on 20,1 % ja Australian 22,4 % osuudet.

Thaimaan luvut muutenkin masentavia

Puolella koko Thaimaan väestöstä on hallussaan ainoastaan 1,7 % kaikesta maasta löytyvästä omaisuudesta ja jos velat otetaan huomioon, niin osalla kansasta heidän laskennallinen varallisuutensa menee negatiivisen puolelle. Peräti 70 % koko kansakunnasta omistaa yhteensä vain 5 % kansallisen omaisuuden kokonaisarvosta.

Ns. GINI -indeksillä laskettuna Thaimaa saa arvosanakseen käsittämättömät 90,2. Indeksin suurin luku on 100, mikä tarkoittaisi yhden ihmisen omistavan aivan kaiken koko maassa ja alin luku 0 tarkoittaisi puolestaan sitä, että kaikki omaisuus olisi jaettu aivan tasan kansalaisten kesken.

Thaimaassa toisilla on ja toisilla ei.

0 comments

You must be logged in to post a comment.

%d bloggers like this: