+66 8 2913 6399 | Suomi +358 44 986 6396
thaimaansuomalainen@gmail.com

Koska valituksen hylkäämisestä ei enää voi valittaa, toteutuu fuusio operaattoreiden välillä suunnitellusti.

Valituksen tehnyt National Broadcasting and Telecommunications Commissionin (NBTC) toimintaa valvovan “superkomitean” jäsen Napat Winitchaikul epäili fuusion voivan johtaa yhteisyrityksen monopoliin Thaimaan telekommunikaatiomarkkinoilla ja aiheuttavan korjaamatonta vahinkoa koko alalle.

NBTC oli kahden vaiheilla fuusion hyväksymisen kanssa siksi, että vuoden 2006 anti-monopoliasetus sanoo alan fuusioiden tulevan aina olla alaa valvovien viranomaisten ennakkoon hyväksymiä ja vuonna 2018 annettu määräys puolestaan on täysin päinvastainen. The Nation -lehden lähteiden mukaan hallinto-oikeus päätti 16. kesäkuuta jälkimmäisen määräyksen olevan voimassa ja niin fuusio oli kuin olikin täysin laillinen. Päätöksen perusteluissa oikeus huomautti Truen ja DTACin perustavan kokonaan uuden yhtiön fuusion seurauksena kilpailemaan alan suurimman toimijan AIS:n kanssa markkinaosuuksista.

Viimeksi julkaistujen lukujen perusteella AIS:lla on enemmän liittymäasiakkaita kuin Truella ja DTACilla yhteensä.

NBTC:n toimintaa valvovasta superkomiteasta on jo aiemmin tiedotettu julkisuuteen, että Napat on tehnyt valituksensa yksityishenkilönä eikä komitean jäsenen ominaisuudessa. Asiaa ei myöskään ole käsitelty superkomiteassa millään tavalla.

0 comments

You must be logged in to post a comment.

%d bloggers like this: