+358 44 986 6396
toimitus@thaimaansuomalainen.com

Parlamentin kannabislakeja valmistelevalta komitealta on tulossa lakiesitys, joka rajoittaisi kotona kasvatettavien kannabiskasvien määrän enintään kymmeneen.

Tähän asti julkisuudessa esiintyneet luvut korkeintaan kuudesta kannabiskasvista ovat näin ollen mitä ilmeisimmin olleet lähinnä provinssikohtaisia, paikallisviranomaisten omaksumia tulkintoja toistaiseksi vielä sangen epämääräisistä kannabislaeista. Lisäksi lakiesitys sisältää ajatuksen ammattimaisten kannabistuottajien maksettavaksi tulevasta verosta, jonka suuruus olisi tuotantomäärien mukana kasvava.

Komitean tiedottaja Panthep Puapongpan kertoi komitean enemmistön kannattavan korkeintaan kymmentä “huonekasvia” kotitaloutta kohti, koska muuten on olemassa vaara joidenkin tahojen alkavan väärinkäyttää uuden kannabislain suomia vapauksia kotitalouksille. Tämä halutaan ehkäistä ilmoittamalla tarkasti, mikä on sallittua ja mikä ei.

– Jo noin 900.000 thaimaalaista on ilmoittanut viranomaisille alkavansa tai alkaneensa kasvattaa kannabista kotonaan, Panthep kertoi.

Pranburissa kannabista viljelevä rouva Saengduen jää alimman veroasteen tuottajaksi, mikäli uusi lakiesitys astuu voimaan.

Mitä siihen ammattimaisten kannabistuottajien verotukseen tulee, niin suunnitelmissa on alin mahdollinen veroporras niille, joiden kannabisviljelmien pinta-ala ei ylitä viittä raita (8.000 m2) ja siitä laajempiin viljelypinta-aloihin mentäessä vero kohoaisi asteittain. Niille, jotka kasvattavat kannabista lääkekäyttöön ja joilla on sopimus tuotannosta esimerkiksi jonkun sairaalan kanssa, tulisi veroa maksettavaksi viljelysten pinta-alasta riippumatta alimman veroportaan mukaan.

King Chulalongkornin Memorial Hospitalista kerrotaan heille tulleen kannabiksen vapauttamisen jälkeen kolme potilasta, joita on hoidettu yliannostuksen takia.

0 comments

You must be logged in to post a comment.

%d bloggers like this: