+66 8 2913 6399 | Suomi +358 44 986 6396
thaimaansuomalainen@gmail.com

Koulut ja oppilaitokset eivät enää voi siirtää raskaana olevia oppilaita ja opiskelijoita muualle vastoin heidän tahtoaan.

Vuonna 2018 Thaimaassa astui voimaan laki, jonka mukaan koulut eivät saa enää erottaa raskaana olevia oppilaitaan. Lakiin jäi kuitenkin porsaanreikä, jota koulut ja oppilaitokset ovat tilaisuuden tullen mielellään käyttäneet. Nykykäytännön mukaisesti raskaana olevat teinit siirretään muihin kouluihin tai oppilaitoksiin, pois silmistä.

Perjantaina 17.2. julkaistussa Royal Gazettessa näkyy lakiin tulleen porsaanreiän korjaava direktiivi, joka kieltää raskaana olevien oppilaiden siirtämisen toiseen kouluun tai oppilaitokseen, elleivät he itse sitä halua. Direktiivi koskee kaikkia kouluja, ammattikouluja ja korkeamman asteen oppilaitoksia.

Ei-toivottua raskautta piilotellaan yleensä viimeiseen saakka.

“Direktiivin tarkoituksena on taata myös raskaana oleville tuleville äideille oikeus opetukseen siinä muodossa ja paikassa, jonka he itse ovat valinneet”, kirjattiin direktiivin perusteluissa. Perusteluissa todetaan myös, että kouluilla ja oppilaitoksilla on vastuu hoitaa ao. henkilön opetus niin, että he pysyvät samalla tasolla muiden oppilaiden kanssa. Sama pätee raskaana olevan oppilaan terveydenhoitoon.

YK:n julkaisemat luvut teiniäitiydestä Thaimaassa ovat karua luettavaa. Vuonna 2002 kaikkiaan 32 jokaista tuhatta alle 20 -vuotiasta tyttöä kohti oli ollut ainakin kerran raskaana. Vuonna 2014 sama luku oli jo 53. Vuoden 2021 lukema oli 47.

 

0 comments

You must be logged in to post a comment.

%d bloggers like this: