+66 8 2913 6399 | Suomi +358 44 986 6396
thaimaansuomalainen@gmail.com

Bangkokissa on virinnyt julkinen keskustelu siitä, pitäisikö kaupungin ilmanlaatua parantaa autoilua rajoittamalla?

Kaikki alkoi siitä, kun ilmanlaadun asiantuntijat astuivat julkisuuteen tiistaina 20.2. ja ilmoittivat mielipiteenään, ettei se ilmanlaatu millään sateenteolla parane, vaan pysyviä muutoksia saadaan aikaan ainoastaan autoilua rajoittamalla. Keskustelussa on tuotu esiin jopa 90 päivän ajokieltoja tietyn tyyppisille ajoneuvoille. Huomattava piirre keskustelun yleisessä sävyssä on se, että yksikään taho ei omalla nimellään suoranaisesti rohkene vastustaa yksityisautoilua.

Thammasatin yliopistossa järjestetyssä ilmansaasteseminaarissa paikalla ollut Thaimaan Pollution Control Departmentin entinen johtaja Supat Wangwongwattana kertoi puheenvuorossaan Bangkokin saasteissa jo nyt olevan ainesosia, jotka voivat aiheuttaa pysyvää haittaa ihmiskeuhkoille ja sydämelle. Hän sentään uskalsi ehdottaa myös yksityisautojen käyttörajoituksia siten, että puolet ajoneuvoista olisi käytössä parillisina ja se toinen puoli parittomina päivinä kuukaudessa.

– Näin äärimmäisiin toimiin voitaisiin ryhtyä esimerkiksi tammi-maaliskuun aikana, jolloin saastemäärät ovat korkeimmillaan, hän sanoi.

Autojen määrä Bangkokin teillä ja kaduilla on noussut vuoden 2005 kuudesta miljoonasta tämän päivän lähes 10 miljoonaan eikä se voi olla vaikuttamatta ilman laatuun kaupungissa.

Toisena keinona Supat mainitsi raskaan liikenteen kieltämisen kaupungin alueella ruuhkahuippujen aikana ja ehdotti jopa teiden ja katujen varsille parkkeerauskieltoa kello 9 – 13 välisenä aikana, jotta liikenne sujuisi paremmin ja autot näin viettäisivät vähemmän aikaa ulkona ilmaa saastuttamassa.

Tätä se pahimmillaan Bangkokissa on. Liikenne seisoo miljoonalla kaistalla.
Tätä se pahimmillaan Bangkokissa on. Liikenne seisoo miljoonalla kaistalla.

Esimerkkiä Euroopasta

Puheenvuorossaan Supat, joka tällä hetkellä toimii luennoitsijana juuri Thammasatin yliopistossa, peräänkuulutti Thaimaan viranomaisia seuraamaan EU:n käyttämiä asteittaisia polttoainekulutus- ja päästörajoituksia. Hänen mukaansa Euro 5 voisi olla Thaimaalle hyvä päämäärä vuoteen 2023 mennessä ja Euro 6 vuonna 2029.

Euro 5 toi aikoinaan tullessaan filtterit dieselmoottoreihin päästöjä alentamaan ja Euro 6 puolestaan mm. standardisoi päästöjen ylärajat dieselmoottoreille.

Supat siteerasi tutkimusta, jonka mukaan saastepitoisuudet hengitysilmassa saataisiin alenemaan viidellä prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja peräti 86 % vuoteen 2050 mennessä, mikäli nyt käydään toimeen.

Saman yliopiston dekaani Nantavarn Vichit-Vadakan puolestaan kiinnitti kuulijoiden huomion linja-autojen pakoputkista tulevaan mustaan pakokaasuun, joka hänen mukaansa on suurin yksittäinen saastelähde. Bangkokin julkisesta liikenteestä vastaavaa Bangkok Mass Transit Authoritya on vaadittu tekemään asialle jotain, mutta kriitikoiden mukaan tulokset ovat vähäisiä.

Keskustelu jatkuu mm. yleisönosastoilla, sosiaalisessa mediassa ja aina hallitustasoa myöten, kuten Thaimaansuomalainenkin viime viikolla uutisoi.

Tässä on dekaanin mukaan suurin yksittäinen ilmansaasteiden lähde.
Tässä on dekaanin mukaan suurin yksittäinen ilmansaasteiden lähde.

0 comments

You must be logged in to post a comment.

%d bloggers like this: