+66 8 2913 6399 | Suomi +358 44 986 6396
thaimaansuomalainen@gmail.com

Thaimaan teleliikenneviranomaiset ovat toistaiseksi voimassa olevalla linjauksella sallineet 5G verkon käyttämiseen maassaan kolmea eri kaistatyyppiä, joita ovat alakaista (700 megahertsiä), keskikaista (2,6 gigahertsiä) ja 26 gigahertsiä yläkaistana.

5G verkkoluville on asetettu myös varsin korkeat hintavaatimukset. Jääkin operaattoreiden päätettäväksi, millaisilla investoinneilla ne lähtevät peliin mukaan.

5G vaikuttaa maan eri osa-alueisiin, olipa kyse sitten teknologiasta, liikenteestä tai verkkoviihteestä. Esimerkiksi nettikasinot ovat hyvä esimerkki alueesta, johon 5G:llä on ollut erittäin suuri vaikutus. Nopeamman ja luotettavamman internet-yhteyden ansiosta pelaajat voivat nauttia saumattomista pelikokemuksista mobiililaitteillaan luotettavalla casino online. Tämä voi johtaa mobiiliystävällisten nettikasinoiden kysynnän kasvuun yleensä, ja se voi myös helpottaa uusien, kehittyneempien kasinopelien kehittämistä, joissa on hämmästyttävät grafiikat ja toimintanopeus.

Tässä kirjoituksessa käymme läpi tiivistetysti Thaimaan tilanteen 5G verkkojen kehityksen osalta. Tällä hetkellä nopeaa yläkaistaa on alettu hyödyntämään suurissa kaupungeissa ja keskikaistaa ja alakaistaa pienemmissä kaupungeissa ja maaseuduilla.

Täysimittainen 5G käyttöönotto edellyttää uudistuksia

Tällä hetkellä liittymän käyttäjien palveluvalikoima on hyvin samanlainen niin 4G-verkoilla kuin 5G-verkoillakin. Kuitenkin 5G sisältää erityisiä lupauksia suhteessa vanhempaan 4G-verkkoon. Nämä kolme lupausta ovat suurempi nopeus, pienempi latenssi ja luotettava latenssiviestintä.

Maan 5G-verkon rakentaminen edellyttää laajamittaisen mobiiliverkko ekosysteemin käyttöönottoa vuoden 2023 aikana. 5G onkin jo nyt laajasti käytössä Thaimaassa. Kuitenkin verkon täysimittaisen hyödyntämisen suhteen on vielä paljon tehtävää.

Thaimaan viranomaiset ovat esittäneet, että teleoperaattoreiden tulisi päivittää vuoteen 2025 mennessä radioverkkonsa niin, että sen avulla pystyttäisiin hyödyntämään 5G-verkkoa täysimittaisesti.

Paljon on operaattoreiden vastuulla

Vaikka elämäntyyli Thaimaassa eroaa monessa mielessä länsimaalaisesta, mobiiliverkkojen rakentaminen tapahtuu kuitenkin samanlaisten lainalaisuuksien kautta kuin muissakin maissa. Thaimaan verkkovalvontaviranomaiset sysäävät suuren osan vastuusta operaattoreiden harteille. Tässä ei ole kuitenkaan mitään erityisen poikkeuksellista, sillä operaattorit vastaavat 5G-verkkojen rakentamisesta useimmissa muissakin maissa.

Verkkovalvontaviranomaiset peräänkuuluttavat myös runkoverkkojen päivittämistä pilviyhteensopiviksi. Nykyiset verkot tulee lisäksi korvata automatisoidulla tekniikalla. Nämä autonomiset verkot mahdollistavat verkon hallinnan kustannuksien massiivisen laskun pitkällä tähtäimellä, sillä tulevaisuudessa ihmisiä ei tarvittaisi aktiivisesti hallitsemaan mobiiliverkkoja.

Lisäksi kaikkien 5G verkkojen lupausten, kuten nopeuden, luotettavuuden, älykkyyden ja tehokkuuden tulisi toteutua vuoteen 2025 mennessä, joka on Thaimaan tavoite 5G-verkkojen täysivaltaiselle käyttöönotolle.

Verkko tulee nostaa ykkösasiaksi kehityksessä

Verrattuna siirtymää 4G-verkkoon vanhemmasta 3G-teknologiasta, 5G-teknologia on Thaimaassakin osoittautunut paljon nopeammin kasvavaksi teknologiaksi. Selityksenä tähän on varmasti verkkoteknologian kehittyminen ylipäätään. Tässä vaiheessa 5G teknologian käyttäjiä on Thaimaassa jo yli 10 miljoonaa. Verkon suosion kasvu noudattelee samoja trendejä kuin muissakin maissa. Täytyy kuitenkin huomioida, että Thaimaa on hyvin väkirikas maa verrattuna useimpiin länsivaltoihin. Verkon kokonaiskattavuus on siksi suhteessa pienempi kuin esimerkiksi Suomessa.

5G verkon nopeaa laajentumista edistävät tehokkaan verkon, laitteiston, yhteistyöverkoston ja sopivasti mitoitetun säätelyn merkitys. Näistä kaikista suurin merkitys on kuitenkin verkolla. ”Verkon tulee olla numero ykkönen kehityksessä”. Laitteiden kehitys tapahtuu omaa tahtiaan. Kuitenkin laitteiden kautta voidaan saada 5G-hyödyt irti ainoastaan, jos verkko on riittävän tehokas. Verkon kehittämiseen tulisi sen takia panostaa kaikista eniten, erityisesti tässä kehitystyön vaiheessa.

Thaimaan on ASEAN-maiden kärkikastissa 5G-kehityksessä

Thaimaa on erittäin hyvin menestynyt naapurimaihinsa verrattuna 5G-verkkojen kehittämisessä ja verkkoinfrastruktuurin rakentamisessa. Kaakkois-Aasian maiden yhteisjärjestön 10. jäsenvaltiosta Thaimaa on toisena 5G-verkon kattavuutensa suhteen. Singapore johtaa, mutta ero ei ole suuri. Tämä on merkittävä saavutus Thaimaalle, sillä Singaporea pidetään vauraana kansainvälisen kaupan keskusmaana.

Thaimaan teleoperaattoreista True pitää yllä vahvaa markkina-asemaa myös 5G-verkon oikeuksien suhteen. Truen ennustetaan kasvavan vuoden 2023 loppuun mennessä ja hankkivan vuoden aikana miljoonia uusia 5G-asiakkaita yrityksistä ja yksityishenkilöistä. Vuoden 2023 loppuun mennessä tavoitteena on päästä yli 90 % verkkokattavuuden.

Nopea 5G-verkko hyödyttää yrityksiä, julkista sektoria ja yksityishenkilöitä

Lopulta niin Thaimassa kuin kaikkialla muuallakin, 5G-verkon merkitys mitataan ennen kaikkea sen mukaan kuinka hyvin sillä onnistutaan hyödyttämään kuluttajia, yrityksiä ja julkista sektoria. Yritysmaailmassa 5G-verkoilla pyritään parantamaan yritysten toimintaedellytyksiä tarjoamalla entistä nopeamman ja monikäyttöisemmän mobiiliverkon. Julkisella sektorilla taas oleellista on se, kuinka paljon 5G kehityksellä onnistutaan helpottamaan julkisten palveluiden saatavuutta ja parantamaan niiden laatua.

Thaimaassa 5G-verkolla tavoitellaan erittäin innovatiivisia ratkaisuja julkiselle sektorille, Yksi innovaatio on miehittämätön ajoneuvo, jonka avulla lääkintätarvikkeitta pyritään kuljettamaan syrjäisille seuduille. Sairaaloihin on kehitetty lisäksi myös erilaisia 5G-ominaisuuksia, kuten kannettavat sairaalalaatikot, 5G-lääkärikärryt ja 5G-älykkäät sairaalasängyt.

Thaimaassa asuville ja siellä työskenteleville yksityishenkilöille 5G-verkon avulla uskotaan löydettävän useita arkea, viihdettä ja työtä helpottavia ja nopeuttavia keinoja.

0 comments

You must be logged in to post a comment.

%d bloggers like this: