+66 8 2913 6399
thaimaansuomalainen@gmail.com

Teiden korjaustyöt ovat alkaneet, mutta vievät aikansa.

Patongin ja Kamalan välinen tie on Khuan Yak Hillillä Kamalan puoleisessa päässään ainoastaan yksikaistainen. Tämä johtuu siitä, että kaatuneiden sähköpylväiden uudelleen pystyttäminen tien varteen vaatii tilaa pylväiden ympärille.

Poliisi vartioi liikennettä alueella ja päästää ajoneuvoja kumpaankin suuntaan viiden minuutin ajan kerrallaan. Yksikaistaisuuden ennakoidaan jatkuvan aina sunnuntaille 30.10. saakka. Tien käyttäjiä muistutetaan varaamaan tavallista enemmän matka-aikaa Patongin ja Kamalan välille.

Työmatkaliikenteen tieosuudella pitäisi sujua taas normaalisti maanantaina 31.10.

Tilasta on tiellä vähän uupelo, mutta sopu sijaa antaa.

Samaan aikaan Patong Hillillä ovat paikallisviranomaiset rakennuttaneet jalankulkijoita varten uuden kävelyreitin. Sen ansiosta jalankulkijoiden ei tarvitse lähteä tunnustelemaan tietä sortuma-alueen läpi. Uusi kävelytie lähtee tien vasemmalta puolelta ampumarataa vastapäätä ja jatkuu aina mäen päällä olevalle suurelle Patong City -kirjoitukselle saakka (ks. kuva alla) ohi maanvyörymäalueen.

Pituutta uudelle kävelyreitille tulee kaikkiaan 300 metriä. Siitä puolet on ns. normaalia kävelyreittiä ja puolet on sitten vähän jyrkempää vaellusosuutta. Huonompijalkaisia varten on  kaiteet molemmin puolin kävelyreittiä.

Ylämäen selvittäneille jaetaan sen Patong City -merkin luona ainakin vettä ja lisäksi paikalle on järjestetty wc -tilat. Kävelyreitti on avoinna 24/7 ja valotkin siellä on. Kulkijoiden turvallisuudesta vastaamaan on määrätty poliisin, laivaston ja aluehallinnon väkeä.

Tässä voi kulkija hetken levähtää.

Ilmeisesti järjestely on vähän pidempiaikainen kuin tuo yllä kuvattu Kamala-Patong -liikennejärjestely.

0 comments

You must be logged in to post a comment.

%d bloggers like this: