Thaimaan talouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuoden 2017 aikana, mikäli nykymeno jatkuu, kertovat talousoppineet. Suomen pankin ennusteen mukaan vastaava luku Suomessa on 1,1 %

Thaimaan kansantalouden ja sosiaalisen kehityksen neuvoston (ONESDB) pääsihteeri Poramethee Vimolsiri sanoi kasvun vuonna 2017 olevan vähintään kolme, mutta mieluummin kolme ja puoli prosenttia, mikä on omiaan lisäämään investoijien luottamusta Thaimaan talouteen. Lisäksi ONESDB aikoo nostaa arviotaan vuoden 2018 talouskasvusta neljään prosenttiin, mikäli mitään yleismaailmallista katastrofia ei vuoden 2017 aikana tapahdu. Thaimaan talouden kaksi herkkää kohtaa ovat erityisesti riippuvuus muiden ASEAN -maiden taloudellisesta kehityksestä sekä kotimaisten investointien kasvusta.

Vauhdittavana tekijänä Thaimaan taloudelle on ollut ulkomaisten investointien lisäksi myös julkisen talouden investoinnit, jotka kasvoivat 12 % joulukuusta tammikuuhun ja peräti 48 % tammikuusta helmikuun loppuun. Tästä kiitos kuuluu Vimolsirin mukaan Thaimaan apulaispääministeri Somkid Jatusripitakin toteuttamalle talouspolitiikalle, jossa julkisilla investoinneilla on merkittävä osuus talouskasvun stimuloimiseksi. Kelle tuli mieleen Jyrki Kataisen harjoittama velkaelvyttäminen jokunen vuosi sitten?

Miten se sanonta menikään: Meillä on paaluu?

Miten se sanonta menikään: Meillä on paaluu?

Share →
%d bloggers like this: