Jo oli aikakin, huokaa moni.

Thaimaa on luokiteltu maailman toiseksi onnettomuusherkimmäksi maaksi liikenteessä. Noin 60 miljoonaisen kansan liikennöidessä täällä tapahtuu 23.000 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta vuosittain. Luku on valtava, kun verrataan sitä siihen, että 10 kertaa enemmän eurooppalaisia saa samassa ajassa kasaan 25.000 vastaavaa onnettomuutta.

Tarkemmat liikennesäännöt ja niiden noudattamisen tehostettu valvonta kuuluvat oleellisena osana hallituksen esittelemään pakettiin liikenneturvallisuuden kohentamiseksi. Uusia sääköksiä ovat mm. 50 km/t nopeusrajoitus kaikilla taajama-alueilla sekä erillinen ajokortti isoja moottoripyöriä varten, kertoi apulaissisäministeri Sutee Markboon keskiviikkona 6.12. järjestetyssä Thaimaan tieliikenteen turvallisuutta käsitelleessä seminaarissa.

– Jotta näihin suurimpiin riskiryhmiin kohdistuvia uhkia saataisiin eliminoitua, tulee meidän vaatia, että jatkossa jokainen iso moottoripyörä ja mopokin on varustettava ABS -jarruilla pyörien lukkiutumisen estämiseksi ja suurempien moottoripyörien kuljettajille tulee asettaa minimi-ikärajan lisäksi myös erikseen suoritettava ajokorttikoe, hän sanoi.

– Tieliikenteen valvontaa tehostetaan. Ylinopeuksiin tullaan puuttumaan entistä herkemmin ja lisäksi rattijuopumuksesta annettavia rangaistuksia kovennetaan ja niihin liittyviä pidätysaikoja pidennetään. Puhallusratsioita tullaan järjestämään entistä tiheämmin.

Eikä oppi ojaan kaada Thaimaassakaan. Kouluihin on luvassa liikenneturvallisuustietoutta jokaisessa ikäryhmässä. Myös teiden laatuun tullaan jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota.

Samassa seminaarissa Thaimaan liikenneministeri Arkhom Termpittayapaisith lupasi maan investoivan “suuria summia” tieverkoston kehittämiseen seuraavan 8 – 10 vuoden aikana. Investoinnit tullaan rahoittamaan sieltä mistä pitääkin: tietullimaksuista, liikennesakoista jne.

Miksei kukaan puhu mitään niistä järkyttävistä ylikuormista, joita tuolla tien päällä näkee aina, kun matkaan lähtee? Niistä kun tapaa silloin tällöin irrota esimerkiksi runkopatja takana tulevien mopoilijoiden väistettäväksi ja lisäksi ne ovat omiaan tuulialtistamaan pientä lava-autoa, jota ei ole suunniteltu sellaisten kuormien kantamiseen, ihmettelee Thaimaansuomalainen.

Näitäkin näkee tuolla valtateiden varsilla sangen usein.

Näitäkin näkee tuolla valtateiden varsilla sangen usein.

Share →
%d bloggers like this: