Bangkokissa on herätty huomaamaan, että vuonna 2013 laadittu suunnitelma, jonka tarkoituksena oli vähentää ruuhkia ja parantaa elämänlaatua kaupungissa, ei vähentänytkään ruuhkia eikä parantanut elämisen laatua.

Nyt on laadittu uusi suunnitelma, joka keskittyy nimenomaan liikenneongelmiin ja sen lisäksi saasteisiin. Kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Thaweesak Lertprapan kertoi tiedotustilaisuudessaan kaupungin keskittyvän uudessa suunnitelmassaan liikenteen sujuvuuden lisäksi myös siihen, että kaupungin viheralueet voidaan säilyttää ennallaan. Niitä kun ei Bangkokissa liiemmin ole. Samassa tilaisuudessa apulaiskaupunginjohtaja itse myönsi, että “ei mennyt ihan putkeen se edellinen suunnitelma”.

Niin ikään Thaweesak totesi Suur-Bangkokin alueella elävän tänä päivänä noin 20 miljoonaa ihmistä, joten tarvetta on myös asuntojen rakentamiselle.

Uusi projekti on alkuvaiheessaan jalkautunut kansan pariin. Seuraavan 24 kuukauden aikana bangkokilaisilta itseltään kysytään kehittämisideoita liikenteen sujuvuuden parantamiseksi ja kulkemisen helpottamiseksi kaupungissa. Merkittävin osa Bangkokin ruuhkista muodostuu kulkemisista esikaupunkien ja keskustan välillä ja tähän asiaan on projektissa tarkoitus kiinnittää erityishuomiota.

Myös vanhusten ja liikuntarajoitteisten kulkemista pyritään helpottamaan.

Otetaanpa koko homma uusiksi, sanoi apulaiskaupunginjohtaja.

Otetaanpa koko homma uusiksi, sanoi apulaiskaupunginjohtaja.

Share →
%d bloggers like this: